Tilvenning til høreapparatbruk


Begynne med høreapparat?


Hørselstap


Et hørselstap er en følge av at lydimpulser dempes eller blokkeres ett eller annet sted i hørselssystemet, slik at disse ikke når frem til hjernen.


Ved redusert hørsel oppleves lyden svakere enn normalt, noe som kan føre til at hverdagslyder som gresshopper og fuglesang blir borte. I tillegg opplever mange at lydbildet forvrenges, noe som gjør det vanskelig å oppfatte tale.


Hørselsnedsettelse på grunn av alderdom (presbyacusis) skyldes ofte svinn av sanseceller i sneglehuset i det indre øret. Cellene brytes ned i takt med økende alder. Dette skjer med de fleste mennesker, men det er svært individuelt hvor raskt det skjer og hvor stort hørselstap man får.


Når kommunikasjon blir vanskelig


Mange opplever at hørselstapet snur opp ned på tilværelsen, og enkelte må yte en enorm innsats for å mestre sin nye hverdag.


I sosiale sammenhenger, særlig der flere er samlet, påpeker mange at de hører tale, men at det er vanskelig å oppfatte hva som blir sagt.


"Jeg hører at du snakker, men jeg forstår ikke hva du sier"


Det kan også være vanskelig å oppfatte hvor lyden kommer fra. Det er derfor ikke uvanlig at man faller fra i samtaler eller gruppediskusjoner, og veien til å føle seg utenfor er ofte kort.


Hørselshemming betegnes ofte som et usynlig handikap. Det er ikke alltid så lett å forstå hva dette medfører av utfordringer.


En god innsikt i sitt eget hørselstap samt informasjon til de nærmeste om dette, vil kunne lette kommunikasjonen og dermed øke den sosiale deltakelsen.


Tilvenning til høreapparat


Et høreapparat kan forsterke lydene, men det er fremdeles øret og hjernen som må behandle lydene som sendes via høreapparatet. Talesenteret i hjernen må stimuleres med lyd for å opprettholde evnen til å tolke tale.


Ved tilpassing av høreapparat man få tilgang til lyd igjen, noe som er av vesentlig betydnign for helse og livskvalitet. Denne prosessen kan oppleves utfordrende og mange gir opp og legger høreapparatet i skuffen.

Det er ikke uvanlig at omstilling til bruk av høreapparat tar tid, og det er ofte snakk om en gradvis tilvenningsprosess. Det tar tid å venne seg til det nye lydbildet og mange vil ha stor nytte av hjelp, veiledning og prakisk trening i oppstarten eller over tid for å kunne betjene høreapparatene sine.
" De fleste opplever problemstillinger når de skal tilvennes nytt høreapparat. Disse må identifiseres og spørsmål besvares slik at man på denne måte optimaliserer bruk og nytteverdi. Studien har også vist at veiledningssamtaler basert på MI øker tidsbruken av høreapparat hos mindre motiverte brukere."


Les mer om studien utført av Jorunn Solheim i International Journal of Audiology her:https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/older-adults-experiences-and-issues-with-hearing-aids-j-solheim-et-a-27-sept-2017-ijaudiologyl-online.pdf