Cochleaimplantat

Lyttetrening etter CI


Lyttetrening med cochleaimplantat er en læringsprosess hvor hjernen skal lære seg å tolke det nye lydbildet. Et cochleaimplantat gir tilgang til lyd, men det er hjernen som skal omstille seg til å høre med CI. Regelmessig og systematisk trening vil gi bedre resultater på sikt, da det nye og fremmede lydbildet forandres til meningsfylte og forståelige lyder.


Det tar tid å venne seg til dette nye lydbildet og mange vil ha stor nytte av veiledning og praktisk trening i oppstarten eller over tid for å oppnå en bedre lyd- og taleforståelse. Som audiopedagog har jeg erfaring med opptrening av lytteferdigheter på ulike nivåer og i ulike kontekster og kan i tillegg til strukturert lyttetrening, gi veiledning innen mestringsstrategier, høretaktikk og hørselstekniske hjelpemidler. For et optimalt utbytte av treningen, er det en fordel å involvere nærpersoner i noen av øktene samt planlegge øvelser for naturlige situasjoner i din hverdag. Dette for å stimulere utviklingen av din nye hørsel best mulig.