Startsiden

Cochleaimplantat


Har du eller skal du få cochleaimplantat?

Med mange års erfaring, tilbys veiledning, støtte og systematisk lyttetrening etter lydpåsetting.


I mitt virke har jeg fått dele denne opplevelsen med både unge og eldre. Det er viktig at denne opptreningen skal oppleves meningsfylt, i tråd med egen livssituasjon.  Opplegget som tilbys skreddersys derfor den enkelte og innebærer i stor grad veiledning til hvordan dette kan innlemmes i hverdagen ellers.


Lyttetrening etter CI prioriteres da det er viktig å komme igang så snart som mulig etter lydpåsetting. Det anbefales likevel at du tar kontakt så snart dato for operasjon er satt.

Ønsker du samtale i tiden før, er dette også mulig.

Høreapparat


Teknologiutviklingen har medført store endringer i hørselsfeltet de siste årene. Likevel glemmes det stadig vekk at det ikke er ørene, men hjernen vi hører med. God tilgang til lyd er essensielt, men dersom hørselssystemet ikke har hatt dette på en stund, vil dette kunne være en tilvenningsprosess som tar tid.


Opplæring i eget hørselstap, høretaktikk, kommunikasjonstrening med andre hørselstekninske hjelpemidler og lyttetrening vil være gode verktøy i denne tilvenningsprosessen.


Med henvisning fra fastlege eller din ØNH-spesialist dekkes også dette av folketrygden og er således et lett tilgjengelig tilbud.


Ta med henvisningen til første time som innledes med en kartleggingsamtale hvor vi planlegger veien videre basert på dine ønsker og behov.

Nedsatt lydtoleranse


Er du plaget av hverdagslyder? Opplever du lyder rundt deg som høyere enn de egentlig er?


Med formell opplæring i tinnitus og lydintoleranse (TRT), tilbys rådgivning og veiledning i hvordan du kan trene opp  hørselsystemet til å bearbeide lyder normalt igjen.

Visste du at audiopedagogiske tjenester dekkes av folketrygden?


Etter flere år med mange hyggelige møter, har jeg erfart at dette er nytt for mange.


- Gjelder det meg da?

-Har du hørselsrelatert vanske som har innvirkning på kommunikasjon?

-Ja, da gjelder det deg!


Audiopedagog Linda Haugen holder til i Skotselv, men det er også muligheter for digital oppfølging. Med Helfo-avtale tilbys opplæring i eget hørselstap, veiledning og lyttetrening både for personer med høreapparat og med cochleaimplantat,

Det tilbys også trt-basert rådgivning for personer med hyperakusis (lydsensitivitet).


Ved innvilging av audiopedagogisk behandling (etter henvisning fra fastlege eller ØNH-spesialist), følger det ingen egenandel.
Hvordan går jeg frem?

Kontakt din fastlege eller ØNH-spesialist for henvisning til behandling hos audiopedagog.


Ta kontakt dersom det skulle være noe du lurer på!