Lydømfintlighet


Mekanismene som gjør at vi trekker til oss hånden ved for sterk varme, kan sammenlignes med mekanismene som vårt fantastiske hørselsystem opererer med ved for sterke lyder.

Denne mekanismen vil bidra til å beskytte øret mot støyskader, både ved at vi føler ubehag og dermed fjerner oss fra lydkilden, og ved at hørselsorganet demper lydsignalet som treffer det indre øret. Dette skjer ved det man kaller ubehagsterskel, som normalt ligger på omtrent 100dB.


Men hva når disse mekanismene ikke fungerer som de skal? Hva om vi trekker hånden til oss på tross av at det ikke er for sterk varme?


Ved lydømfintlighet, vil reaksjonen på ulike lyder være annerledes enn for de rundt deg og vil for mange få konsekvenser for livskvaliteten. Det finnes flere ulike typer av lydømfintlighet. Det er ikke alle som reagerer på lydens styrke og intensitet, men for mange vil også svake lyder som smatting, enkelte stemmer etc.  kunne frembringe sterke reaksjoner.


Misoppfatning om at den nedsatte lydoverfølsomheten innebærer at man ikke tåler lyd fører ofte til at man overbeskytter ørene ved bruk av hørselsvern, eller unngår situasjoner med lyder man opplever som ubehagelige. Dette på tross av at de ikke er skadelige og at dette i realiteten kan medføre en økt lydoverfølsomhet. Sosial isolasjon og emosjonelle plager blir for mange en realitet hvilket medfører en stor påvirkning på hverdagslivet.


En stor andel av de som har tinnitus (øresus) er også lydømfintlige, og for disse bør behandling av lydømfintligheten være førsteprioritet.


Basert på de ulike mekanismene for de ulike formene for lydømfintlighet, vil behandlingen ha ulike innfallsvinkler og det er derfor viktig med en grunnleggende kartlegging. Med utgangspunkt i denne kartleggingen vil det benyttes  veiledende rådgivning og lydterapi for å øke lydtoleransen.


Behandling av lydømfinlighet (hyperacusis) dekkes av Helfo etter henvisning fra lege.Lydømfintlighet